ระเบียบการรับนักศึกษาฝึกงานปี 2563-2564 (ตำแหน่ง Passenger Service) Download

POSITION AVAILABLE

IT Support (For Internal Only)

Qualifications:
 • Thai Nationality.
 • Internal employees of Thai lion Air Only
 • Age 20 - 30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Electronics or related fields.
 • Positive thinking and ability to work under pressure.
 • Strong service mind.
 • Strong technical and analytical skill.
 • Able to travel to Airport in Thailand for support user.
 • Good command in English.
 • Able to work on flexible hours.
 • Knowledge in Aviation System (optional).
 • Knowledge in Sabre system (optional).
 • Experience in AIRLINE IT Support (optional).

เจ้าหน้าที่บังคับคดี (Freelance)

หน้าที่:
 • บังคับคดีลูกหนี้ของบริษัท (ศาลแรงงาน)
คุณสมบัติ:
 • มีประสบการณ์ในการบังคับคดี2ปีขึ้นไป