ระเบียบการรับนักศึกษาฝึกงานปี 2565 Download

POSITION AVAILABLE

Software Developer Officer (PHP Developer)

Qualifications:
 • Age 22 - 35 years old.
 • Thai Nationality.
 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Demonstrable knowledge of web technologies including PHP, HTML, Bootstrap, CSS, Javascript, JQuery, MySQL etc.
 • At least 1 year experience in PHP.
 • Understanding of MVC design patterns.
 • Knowledge of Zend Framework or PHP Framework. (Would be in an advantage)
 • Knowledge of Linux server. (Would be in an advantage)
 • Great command of English.
 • Specify the details of the work or project that has already been done in the resume.

Crew Movement

Qualifications:
 • Male or Female , Thai nationality 
 • Age 24-30 years old
 • Bachelor’s degree in any field (Aviation field would be an advantage)
 • Aviation Regulation about Flight Time Limitation (will be an advantage)
 • Experience in the airline industry  (would be an advantage)
 • Good English communication skill 
 • Good command of written and spoke English
 • Minimum TOEIC Score of 500 (valid within 2 years)
 • Positive thinking and ability to work under pressure.
 • Highly request negotiation skills 
 • Work independence or less supervision
 • Handle work with pressure
 • Must be able to work a shift schedule and flexible time
 • Microsoft Office Suite (Words, Excels)
 • Knowledge in Aviation System (optional).
 • Knowledge in Sabre system (optional).

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) ประจำสถานีดอนเมือง

รายละเอียดงาน: 
 • บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ สามารถเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office (Word,Exel) และ MS - Outlook ได้เป็นอย่างดี
*** ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและจัดส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ HR Office
       (ที่อยู่ : 89/26  อาคาร C ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210)

Operations Control Officer / Base at Don Mueang International Airport

Qualification:
 • An applicant shall not be less than 21 years of age.
 • Graduated with Bachelor’s Degree or in aviation field is preferred.
 • Certificate of Air Traffic Control/ Airport Management, Flight Operations Officers / CAAT / ICAO Flight   Dispatcher field is preferred.
 • Pass English language proficiency test as company requires by pass the Test of English for International Communication (TOEIC) test score of 550 or above and interviewed in English.  
Responsibilities:
 • Prepare and submit Daily Aircraft Rotation for the upcoming day to concerned function.
 • Coordinate with concerned units to perform a smooth operational flight.
 • Coordinate with Airport Authority for the aircraft parking location and acknowledge all concerned departments.
 • Create schedule record in Daily Flight Movement Report and Day of Operations in Sabre Movement Manager.
 • Acknowledge Fuel Supplier about operating aircraft and parking bay for effective fuel serving.
 • Record useful statistical data for future system developments.
 • Record data and required information in Sabre Movement Manager. (Day of Operations).
 • Input maintenance and ground activities in Sabre Movement Manager.
 • Input the requirements and restrictions of airports and aircraft within Thai Lion Air Operations according to NOTAM, AIP, ATS and Airport Authority in Sabre Movement Manager.
 • Check and ensure that all working equipment, communications and IT system within the workplace are functional.
 • Transmit aircraft movement message to concerned functions on company and customer airline’s flights.
 • Carry out all concern duties regarding Quality, Safety & Security required by the company.
 • Perform any tasks assigned by superior.

Revenue Control & Pricing Officer

Qualifications:
 • -Male or Female Thai Nationality.
 • Age is not over 30 years old.
 • University Degree (Bachelor) in Economic, Finance, Business Administration, Marketing or related field.
 • Working experience 1 – 2 years in the airline industry will be an advantage.
 • Fresh graduates are welcome to apply.
 • Good command of written and spoken English (TOEIC score of 500 or above is highly considered).
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Ability to adapt to work with various system tools.
 • Excellent in communication, able to work under pressure with time limitations and a good team player.
 • Ability to work on shift.
Responsibilities:      
 • Manage flights/ routes for revenue maximization through effective inventory management and pricing and to achieve targets.
 • Monitor market trend, competitor movement, and optimize revenue on each flight.
 • Analyze LF%, Average Fare, passenger numbers pick up, and sales by each point of sale as daily basis both historic and advance bookings through revenue management system, reservation system, and competitor fare monitoring and reporting systems.
 • Coordinate with other commercial teams including scheduling, sales, group desk and marketing to help maximize their route performance.

Graphic Design Officer

Education
Bachelor’s Degree in major of Arts, Graphic Design, visual communications or in a related field 
Qualifications:
 • Proficient with graphic design programs Photoshop, Illustrator & Flash
 • Ability to edit and excellent skills in sketching, drawing, and illustrating
 • Ability to shooting video and edit (If any)
 • Have experience in Graphic design, printing media
 • Have positive thinking and creating idea
 • Ability to meet deadline and prioritize
 • Ability to face with problem and have problem solve skill
 • Be teamwork with other people, on time, enthusiasm
 • Must be able to work under pressure
 • Must be able to work under pressure-Good communicate in Thai and English languages