ระเบียบการรับนักศึกษาฝึกงานปี 2565 Download

POSITION AVAILABLE

Software Developer Officer (PHP Developer)

Qualifications:
 • Age 22 - 35 years old.
 • Thai Nationality.
 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Demonstrable knowledge of web technologies including PHP, HTML, Bootstrap, CSS, Javascript, JQuery, MySQL etc.
 • At least 1 year experience in PHP.
 • Understanding of MVC design patterns.
 • Knowledge of Zend Framework or PHP Framework. (Would be in an advantage)
 • Knowledge of Linux server. (Would be in an advantage)
 • Great command of English.
 • Specify the details of the work or project that has already been done in the resume.

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) ประจำสถานีดอนเมือง

รายละเอียดงาน: 
 • บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ สามารถเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office (Word,Exel) และ MS - Outlook ได้เป็นอย่างดี
*** ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและจัดส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ HR Office
       (ที่อยู่ : 89/26  อาคาร C ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210)

Revenue Control & Pricing Officer

Qualifications:
 • Male or Female Thai Nationality.
 • Age is not over 30 years old.
 • University Degree (Bachelor) in Economic, Finance, Business Administration, Marketing or related field.
 • Working experience 1 – 2 years in the airline industry will be an advantage.
 • Fresh graduates are welcome to apply.
 • Good command of written and spoken English (TOEIC score of 500 or above is highly considered).
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Ability to adapt to work with various system tools.
 • Excellent in communication, able to work under pressure with time limitations and a good team player.
 • Ability to work on shift.
Responsibilities:      
 • Manage flights/ routes for revenue maximization through effective inventory management and pricing and to achieve targets.
 • Monitor market trend, competitor movement, and optimize revenue on each flight.
 • Analyze LF%, Average Fare, passenger numbers pick up, and sales by each point of sale as daily basis both historic and advance bookings through revenue management system, reservation system, and competitor fare monitoring and reporting systems.
 • Coordinate with other commercial teams including scheduling, sales, group desk and marketing to help maximize their route performance.

Graphic Design Officer

Education
Bachelor’s Degree in major of Arts, Graphic Design, visual communications or in a related field 
Qualifications:
 • Proficient with graphic design programs Photoshop, Illustrator & Flash
 • Ability to edit and excellent skills in sketching, drawing, and illustrating
 • Ability to shooting video and edit (If any)
 • Have experience in Graphic design, printing media
 • Have positive thinking and creating idea
 • Ability to meet deadline and prioritize
 • Ability to face with problem and have problem solve skill
 • Be teamwork with other people, on time, enthusiasm
 • Must be able to work under pressure
 • Must be able to work under pressure-Good communicate in Thai and English languages