ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับใบ Certificate (รอบเดือนพฤษภาคม 2567) Download

ระเบียบการรับนักศึกษาฝึกงานปี 2567 Download

POSITION AVAILABLE

Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Height not less than 155 cm. (Weight must be proportional to height)
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Excellent communication skills, written & spoken, in Thai and English (Additional language: Chinese, Mandarin, would be an advantage)
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Smart personality with a positive and caring attitude.
 • Good ability to work professionally and and service-minded.
 • Capable of working independently and able to work under pressure.
 • Able to work on a shift pattern and overtime. 
Responsibilities:
 • Provide flight information for passengers.
 • Provide excellent services to passengers regarding Check-in and Boarding gate.
 • Perform check-in, boarding, and baggage check procedures for both domestic and international flights.
 • Verify travel documents for passengers on both domestic and international flights.
 • Prepare flight documents, flight formalities, crew documents, and backup manifest.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air.
Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Bachelor’s degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Good English Communication skills. Additional language would be an advantage.
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Able to work on a shift pattern
 • Hard-working, service-minded, positive attitude and good personality
 • Able to work under pressure and time-limited
Responsibilities:
 • Provide excellent services to passengers regarding ticketing and reservation.
 • Provide flight information for passengers.
 • Change passenger itinerary, and traveling information in reservations.
 • Collect fees and the difference in ticket fares.
 • Provide tax invoices to passengers.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air
Qualifications:
 • Male or Female, Age 22-28 years old
 • Bachelor’s degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Good English Communication skills. Additional language would be an advantage.
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Able to work on a shift pattern
 • Hard-working, service-minded, positive attitude and good personality
 • Able to work under pressure and time-limited
Responsibilities:
 • Before taking a missing baggage report, quickly re-check the claim area and ramp to ensure the inbound aircraft has been completely unloaded and all baggage delivered to the claim area.
 • Issue a Property Irregularity Report (PIR), enter all information into the tracing system to locate the missing baggage, and contact the passenger regularly until the bag has been located.
 • Inform the Damage/Pilferage baggage procedures to the passenger and how the repairing/replacing of the bag would take place.
 • Inform mishandled baggage expense procedures to the passenger and arrange interim expenses within the delegation of authority.
Qualifications:
 • Age 22 - 35 years old.
 • Thai Nationality.
 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Demonstrable knowledge of web technologies including PHP, HTML, Bootstrap, CSS, Javascript, JQuery, MySQL etc.
 • At least 1 year experience in PHP.
 • Understanding of MVC design patterns.
 • Knowledge of Zend Framework or PHP Framework. (Would be in an advantage)
 • Knowledge of Linux server. (Would be in an advantage)
 • Great command of English.
 • Specify the details of the work or project that has already been done in the resume.
Qualifications:
 • Male or Female, aged at least 27 years.
 • Bachelor’s degree in any field. (Aviation field would be an advantage)
 • Experience in the Operations Control Center/ commercial air carriers at least 3 years.
 • Good command of written and spoken English with TOEIC 550.
 • Must be to work under pressure and time constraints.
 • Must be able to communicate competently, understanding the needs of others and answering any queries efficiently.
 • Well organized and focused on achieving results.
 • Computer literate with MS Office skills (especially Word, Excel, and PowerPoint).
Responsibilities:
 • The overall administration and supervision of all Flight Approval and Publication within the Operations Control Center and under responsibilities area.
 • Coordinate with Route and Network Development Division to ensure such SLOT time is granted.
 • Request permission from all concerned authorities to ensure that such permission is granted to operate.
 • Maintain the coordination with the Document Control Division for updates and revisions of the various publications used in the Operations Control Center and under responsibility area without absence.
 • Manage the Airway Manuals to ensure they are properly handled and up to date.
 • Manage all concerning invoices within Operations Control Center to ensure they are correct.

รายละเอียดงาน:
 • บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี 
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ สามารถเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ 
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office (Word,Excel) และ MS - Outlook ได้เป็นอย่างดี
Qualifications:

 • Male/ Female, Aged over 27 years old. (Thai nationality)
 • A bachelor's degree in the aviation field is an advantage.
 • Good communication skills in English with TOEIC score results 550.
 • Aviation Regulation about Flight Time -Limitation (will be an advantage)
 • Understand the AOCR and TCAR for duty and limitation.
 • Well organized and able to work under pressure.
 • Logical and able to solve urgent situations systematically.
 • Strong interpersonal communication and leadership skills.
 • Computer with MS Office skills (especially Word, Excel, and PowerPoint).
 • Must be able to work a shift schedule and flexible time.
 • Knowledge of AIMS will be considered an advantage.
Qualifications:  
 • Male/ Female, Age over 22 years old (Thai nationality)
 • Bachelor's degree in any field.
 • Computer literate with MS Office skills (especially Word, Excel, and PowerPoint).
 • Basic knowledge of aviation will be considered an advantage.
 • Aviation Regulation about Flight Time -Limitation (will be an advantage)
 • Experience in the airline industry  (will be an advantage)
 • Good communication skills in English with TOEIC 500 and Thai (Both written and spoken)
 • Good interpersonal and coordination skills.
 • Good manners
 • Alert, Energetic, and willing to work as part of team.
 • Well organized and able to work under pressure.
 • Must be able to work a shift schedule and flexible time.
 • Knowledge of Aviation systems (optional)
 • Knowledge of IT systems (optional)
 • No criminal conviction, imprisonment, misdemeanor, or finding for guilt.
 • Excellent health
Qualifications:
 • Thai Nationality,
 • Male with exempt from military service.
 • Age not over 30 years old. 
 • Diploma or Bachelor's degree in engineering, logistics, or a related field.
 • Fresh graduates are welcome to apply.
 • Good at computer skill in Microsoft office (Word. Excel etc.) 
 • Good communication skill in English with TOEIC scores minimum of 500.
Responsibility:
 • Responsible in creating work order WO in reference to repair order (RO)
 • Work order (WO) must include necessary airworthiness information re ated to the component (such as reason for removal, 150/CSO, TSI/CSI, calendar, and etc.).
 • May be asked to perform other duties at a lower level or higher level of proficiency
Qualifications:
 • Male or Female, age not over 30 years old (Thai Nationality) 
 • Bachelor's degree or logistics field will be advantage. 
 • Fresh graduates are welcome to apply.
 • Good communication skill in English with TOEIC scores minimum of 450
 • Good at computer skill in Microsoft office (Word, Excel, etc.) 
 • Has knowledge in basic logistics and supply chain will be advantage. 
 • Good negotiate, hard worker, willing to learn, honesty, commitment and Team work. 
 • Be able to work on holiday/ off-hour and weekend.
Responsibility:
 • Coordinate with oversea for spare parts, tool and equipment movement.
 • Follow up all import shipment (AOG, critical, normal) with agent and freight forwarder to get shipment on time
 • Ensure and monitor all administration and documentation for customs clearance, receipt and delivery spare parts and equipment.
 • Negotiate with agent, freight forwarder to get the best pricing and service.
 • Verify invoices, billings and repair/purchase order.
 • Record and report all import shipments to manager and finance team.
Qualifications:
 • Thai Nationality Male with exempt from military service. 
 • Age not over 30 years old.
 • Diploma or Bachelor's degree in engineering, logistics, or a related field.
 • Fresh graduates are welcome to apply.
 • Good at computer skill in Microsoft office (Word, Excel etc.).
 • Good communication skill in English with TOEIC scores minimum of 450.
 • Be able to work as shifts/off hour and weekend.
Responsibility:
 • Maintain detailed records of tool borrow, calibration records, and repair logs. 
 • Develop and implement preventive maintenance schedules. 
 • Maintain schedules for all required calibration of precision equipment.
Qualifications:
 • Thai nationality
 • Education Technical training school, or aircraft maintenance training school, or bachelor degree in aeronautical field
 • Understand Quality Control System.
 • Has knowledge in Aviation.
 • Has knowledge of Thai Air Law and Civil Aviation Regulation and International Standard.
 • Leadership/Team Building.
 • Extensive knowledge of Quality Systems/Standards.
 • Has English language skill; written and spoken (TOEIC SCORE >650).
 • Holding driver license.
 • Endorsement license type which company operations.
Responsibilities:
 • Supervision Repair Station Inspector to inspection process.
 • Inspection activities of Repair Station at maintenance base, line stations, workshop inspection and subcontract facilities.
 • Inspect Aircraft Maintenance procedures comply with regulatory authority rules and airworthiness and safety.
 • Monitor performance of contracted maintenance provider, vendors or suppliers to confirm satisfactory quality, tracking the repairable and routable items, and to assure the accuracy record.
 • Maintain an approved vendor and distributor list for Aircraft replacement part, Standard part and TSO.
 • Monitoring and control locally manufactured aircraft replacement parts conform to the technical data and obtain approval by authority.
 • Check reliability control program executed effectively and efficiently to improve maintenance standards.
 • Control and evaluating statistic and analysis of performance reliability investigation against aircraft accident, serious incident, monitor vital technical defect and preventive action, repair, halting work for flight safety consideration.
 • Conducting incident/accident investigations.
 • Control performance, qualification of quality assurance inspectors.
 • Compliance with all company’s safety regulations.
Qualifications:
 • Thai nationality
 • Education Technical training school, or aircraft maintenance training school, or bachelor degree in aeronautical field
 • Understand Quality Control System.
 • Has knowledge in Aviation.
 • Has knowledge of Thai Air Law and Civil Aviation Regulation and International Standard.
 • Leadership/Team Building.
 • Extensive knowledge of Quality Systems/Standards.
 • Has English language skill; written and spoken (TOEIC SCORE >650).
 • Holding driver license.
Responsibilities:
 • Inspection activities at maintenance base, line stations, and subcontract facilities.
 • Inspect Aircraft Maintenance procedures comply with regulatory authority rules and airworthiness and safety.
 • Monitor performance of contracted maintenance provider, vendors or suppliers to confirm satisfactory quality, tracking the repairable and routable items, and to assure the accuracy record.
 • Maintenance Record, Task card, Work order, Work package of Schedule or Non-schedule maintenance.
 • Monitoring and control locally manufactured aircraft replacement parts conform to the technical data and obtain approval by authority.
 • Check reliability control program executed effectively and efficiently to improve maintenance standards.·       Conducting incident/accident investigations.
 • Control performance, qualification of quality control officer.
 • Compliance with all company’s safety regulations.

Qualification:
 • Thai nationality
 • Education Technical training school, or aircraft maintenance training school, or bachelor degree in aeronautical field.
 • Experience 4 years from Quality Assurance in aviation field
 • Understand Quality Assurance System.
 • Has knowledge in Aviation.
 • Has knowledge of Thai Air Law and Civil Aviation Regulation and International Standard.
 • Leadership/Team Building.
 • Extensive knowledge of Quality Systems/Standards.
 • Has English language skill; written and spoken (TOEIC SCORE >650).
 • Holding AMEL (aircraft maintenance engineering license).
 • Holding driver license.
 • Endorsement license type which company operations.
Responsibilities:
 • Supervision quality control inspector for inspection process.
 • Inspection activities at maintenance base, line stations, and subcontract facilities.
 • Inspect Aircraft Maintenance procedures comply with regulatory authority rules and airworthiness and safety.
 • Monitor performance of contracted maintenance provider, vendors or suppliers to confirm satisfactory quality, tracking the repairable and routable items, and to assure the accuracy record.
 • Maintain an approved vendor and distributor list for Aircraft replacement part, Standard part and TSO.
 • Monitoring and control locally manufactured aircraft replacement parts conform to the technical data and obtain approval by authority.
 • Check reliability control program executed effectively and efficiently to improve maintenance standards.
 • Control and evaluating statistic and analysis of performance reliability investigation against aircraft accident, serious incident, monitor vital technical defect and preventive action, repair, halting work for flight safety consideration.
 • Conducting incident/accident investigations.
 • Control performance, qualification of quality assurance inspectors.
 • Check out engineering knowledge of Authorize personnel for Engineering Department.
Qualifications:
 • Thai nationality
 • Bachelor's Degree in Aeronautical field or a related field.
 • Understand Quality Assurance System.
 • Has knowledge in basic aviation.
 • Has knowledge of Thai Air Law and Civil Aviation Regulation and International Standard.
 • Leadership/Team Building.
 • Extensive knowledge of Quality Assurance Systems.
 • Has English language skill; written and spoken (TOEIC SCORE > 650).
 • Holding driver license.

Responsibilities:
 • Airworthiness and Engineering Standards Officer may delegate part or all of his duties to any one of his coworkers; however, this delegation of duty in any way will not alleviate his overall responsibilities.
 • To ensure operational continuation, during his absence Airworthiness and Engineering Standards Officer shall delegate his duties and responsibilities to any one of his coworkers.
 • The delegation of duties must be informed to assigned person and communicated to internal business counterparts via Inter Office Memo, email or other communication media.
Qualifications:
 • Thai nationality
 • Education Technical training school, or aircraft maintenance training school, or bachelor degree in aeronautical field.
 • experience 4 years from Auditor in Aviation field
 • Understand Quality Assurance System.
 • Has knowledge in Aviation. 
 • Has knowledge of Thai Air Law and Civil Aviation Regulation and International Standard.
 • Leadership/Team Building.
 • Extensive knowledge of Quality Systems/Standards.
 • Has English language skill; written and spoken (TOEIC SCORE > 650).
 • Holding driver license.

Responsibilities:
 • Audit Aircraft Maintenance procedures comply with regulatory authority rules and airworthiness and safety.
 • Audit and implement all maintenance bases, line station and third parties in accordance with the current standards and procedures.
 • Audit and implement Technical data, AD, SB, Engineering Information, Engineering Authorization, Engineering Data, Maintenance Schedule, MEL.
 • Audit and implement Aircraft Maintenance Planning and Aircraft.
 • Maintenance Record, Task card, Work order, Work package of Schedule or Non-schedule maintenance.
 • Audit and implement Store, Spare part, Tool and Equipment control system.
 • Compliance with all company’s safety regulations.
Qualifications:
 • Thai nationality
 • Education Technical training school, or aircraft maintenance training school, or bachelor degree in aeronautical field.
 • Experience 4 years from Auditor in Aviation field
 • Understand Quality Control System.
 • Has knowledge in Aviation.
 • Has knowledge of Thai Air Law and Civil Aviation Regulation and International Standard.
 • Leadership/Team Building.
 • Extensive knowledge of Quality Systems/Standards.
 • Has English language skill; written and spoken (TOEIC SCORE > 650). Holding driver license
Responsibilities:
 • Coordinating the activities of quality assurance organization and function.
 • Initiating, writing, General Manual and fetch approval from Authority.
 • Maintain for the Air Operator Certificate (AOC), Aircraft Registration, Certificates of Airworthiness and Operation Specifications, all Technical Documents for Maintenance, and Airworthiness Directives.
 • Inspect operating procedures comply with regulatory authority rules and airworthiness and safety.
 • Controlling that Airworthiness Directive within the compliance date.
 • Submitting reports of defects and/or un-airworthy conditions in accordance with CAAT Service Difficulty Report (SDR).
 • Conducting incident/accident investigations.
 • Control listing of all Authorize, certifying personnel including Required Inspection Item Authorization holder and their license.
 • Maintain qualifications and licensing of all Engineering personnel, records and curriculum of technical training for all Engineering organizations.
 • Control record system of maintenance activities to maintain technical history on aircraft, engine, and components including life-limited part; AD’s and SB’s compliance, major repair and major modification. Compliance with all company’s safety regulations.

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สัญชาติไทย   
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์และใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสายการบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น อย่างน้อย 1 ปี
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • การศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 • ไม่มีภาระทางทหารและมีใบขับขี่(ที่มีอายุอย่างน้อย 1 ปี)
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • สามารถทำงานเป็นกะในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • สามารถทำงานภายใต้เวลาที่จำกัดและสามารถทำงานเป็นทีมได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ:  
 • ขับรถในลานจอดเพื่อรวบรวมขยะในทุกเที่ยวบินหรือปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าทีมมอบหมาย
 • ช่วยเหลือพนักงาน In-flight Service Officer ในการยกและลำเลียงสินค้าที่บริเวณคลังสินค้า
 • ช่วยเหลือพนักงาน In-flight Service Officer ในการยกและลำเลียงสินค้าขึ้น-ลงเครื่องบิน
 • ช่วยเหลือพนักงาน In-flight Service Officer ในการจัดสินค้าขายในคาร์ทขายสินค้าบนเครื่อง
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆให้อยู่ในความสะอาด
Qualifications:
 • Male/ Female, Age over 28 years old (Thai nationality).
 • Has English language skill; written and spoken.
 • Bachelor's Degree or higher. Minimum two (2) years ground handing operational experience.
 • Proficiency in MS Office especially in PowerPoint. 
 • Strong interpersonal, presentation, communication and leadership skills. 
 • Must be able to travel upcountry in Thailand and aboard. 
 •  Able to work out of office time and flexible to work overtime.
 • Knowledge of Sabre Sonic System and have received training Basic instructor course will be considered an advantage.
Responsibilities :
 • Conduct training for initial and recurrent training.
 • Check training records and monitor training record.
 • Prepare documents for internal and external audit.
 • Planning mandatory training course.
 • Keep all training records and update in the E-learning system and Google sheet.
 • Preparation of training source, management of infrastructural facilities and procurement of the training material  attendance sheet for the training course schedule for instructors / evaluator and trainees.
 • Solve problems of divisions/stations that are reported via email, LINE application and other channels.
 • Coordinate with relevant department about the training requests and training record.
Qualifications:
 • Male or female/Thai nationality, agent Sales
 • Age 24-30 years old(For male must pass military service)
 • Bachelor or Master degree in any field
 • Good Thai/ English Communication
 • Experience of Sales ahd marketing is a plus
 • Experience of Online/ E-commerce
 • UX/UI is a plus
 • Negotiation skills
Qualifications:
 • Minimum Bachelor's degree in any related fields.
 • Age not over 28 years old
 • Background in ticketing will be advantage.
 • Knowledge on GDS system will be advantage
 • Good at computer skills in Microsoft Office (Email ,Outlook, Excel, etc.)
 • Good command of English language
 • Able to work under pressure
 • Ability to managang the correspondence between sale steam and our customers
 • Ability to providing data and reports to help sales team answering customers inquiries by email and telephone
Qualifications:
 • Minimum Bachelor's degree in any related fields.
 • Age not over 28 years old
 • Background in ticketing will be advantage.
 • Good at computer skills in Microsoft Office (Email, Outlook, Excel, etc.)
 • Good command of English language
 • Able to work under pressure
 • Ability to arranges reservations and routing for customers
 • Ability to managing the correspondence between sales team and our agency and answering customers inquiries by email and telephone.
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สัญชาติไทย   
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์และใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสายการบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น อย่างน้อย 1 ปี
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สัญชาติไทย   
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์และใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสายการบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น อย่างน้อย 1 ปี
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สัญชาติไทย   
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์และใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสายการบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น อย่างน้อย 1 ปี
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สัญชาติไทย   
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์และใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสายการบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น อย่างน้อย 1 ปี
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สัญชาติไทย   
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์และใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสายการบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น อย่างน้อย 1 ปี
Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Height not less than 155 cm. (Weight must be proportional to height)
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Excellent communication skills, written & spoken, in Thai and English (Additional language: Chinese, Mandarin, would be an advantage)
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Smart personality with a positive and caring attitude.
 • Good ability to work professionally and and service-minded.
 • Capable of working independently and able to work under pressure.
 • Able to work on a shift pattern and overtime. 
Responsibilities:
 • Provide flight information for passengers.
 • Provide excellent services to passengers regarding Check-in and Boarding gate.
 • Perform check-in, boarding, and baggage check procedures for both domestic and international flights.
 • Verify travel documents for passengers on both domestic and international flights.
 • Prepare flight documents, flight formalities, crew documents, and backup manifest.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air.
Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Height not less than 155 cm. (Weight must be proportional to height)
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Excellent communication skills, written & spoken, in Thai and English (Additional language: Chinese, Mandarin, would be an advantage)
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Smart personality with a positive and caring attitude.
 • Good ability to work professionally and and service-minded.
 • Capable of working independently and able to work under pressure.
 • Able to work on a shift pattern and overtime. 
Responsibilities:
 • Provide flight information for passengers.
 • Provide excellent services to passengers regarding Check-in and Boarding gate.
 • Perform check-in, boarding, and baggage check procedures for both domestic and international flights.
 • Verify travel documents for passengers on both domestic and international flights.
 • Prepare flight documents, flight formalities, crew documents, and backup manifest.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air.
Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Height not less than 155 cm. (Weight must be proportional to height)
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Excellent communication skills, written & spoken, in Thai and English (Additional language: Chinese, Mandarin, would be an advantage)
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Smart personality with a positive and caring attitude.
 • Good ability to work professionally and and service-minded.
 • Capable of working independently and able to work under pressure.
 • Able to work on a shift pattern and overtime. 
Responsibilities:
 • Provide flight information for passengers.
 • Provide excellent services to passengers regarding Check-in and Boarding gate.
 • Perform check-in, boarding, and baggage check procedures for both domestic and international flights.
 • Verify travel documents for passengers on both domestic and international flights.
 • Prepare flight documents, flight formalities, crew documents, and backup manifest.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air.
Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Height not less than 155 cm. (Weight must be proportional to height)
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Excellent communication skills, written & spoken, in Thai and English (Additional language: Chinese, Mandarin, would be an advantage)
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Smart personality with a positive and caring attitude.
 • Good ability to work professionally and and service-minded.
 • Capable of working independently and able to work under pressure.
 • Able to work on a shift pattern and overtime. 
Responsibilities:
 • Provide flight information for passengers.
 • Provide excellent services to passengers regarding Check-in and Boarding gate.
 • Perform check-in, boarding, and baggage check procedures for both domestic and international flights.
 • Verify travel documents for passengers on both domestic and international flights.
 • Prepare flight documents, flight formalities, crew documents, and backup manifest.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air.
Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Height not less than 155 cm. (Weight must be proportional to height)
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Excellent communication skills, written & spoken, in Thai and English (Additional language: Chinese, Mandarin, would be an advantage)
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Smart personality with a positive and caring attitude.
 • Good ability to work professionally and and service-minded.
 • Capable of working independently and able to work under pressure.
 • Able to work on a shift pattern and overtime. 
Responsibilities:
 • Provide flight information for passengers.
 • Provide excellent services to passengers regarding Check-in and Boarding gate.
 • Perform check-in, boarding, and baggage check procedures for both domestic and international flights.
 • Verify travel documents for passengers on both domestic and international flights.
 • Prepare flight documents, flight formalities, crew documents, and backup manifest.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air.
Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Height not less than 155 cm. (Weight must be proportional to height)
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Excellent communication skills, written & spoken, in Thai and English (Additional language: Chinese, Mandarin, would be an advantage)
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Smart personality with a positive and caring attitude.
 • Good ability to work professionally and and service-minded.
 • Capable of working independently and able to work under pressure.
 • Able to work on a shift pattern and overtime. 
Responsibilities:
 • Provide flight information for passengers.
 • Provide excellent services to passengers regarding Check-in and Boarding gate.
 • Perform check-in, boarding, and baggage check procedures for both domestic and international flights.
 • Verify travel documents for passengers on both domestic and international flights.
 • Prepare flight documents, flight formalities, crew documents, and backup manifest.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air.
Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Height not less than 155 cm. (Weight must be proportional to height)
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Excellent communication skills, written & spoken, in Thai and English (Additional language: Chinese, Mandarin, would be an advantage)
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Smart personality with a positive and caring attitude.
 • Good ability to work professionally and and service-minded.
 • Capable of working independently and able to work under pressure.
 • Able to work on a shift pattern and overtime. 
Responsibilities:
 • Provide flight information for passengers.
 • Provide excellent services to passengers regarding Check-in and Boarding gate.
 • Perform check-in, boarding, and baggage check procedures for both domestic and international flights.
 • Verify travel documents for passengers on both domestic and international flights.
 • Prepare flight documents, flight formalities, crew documents, and backup manifest.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air.
Qualifications:
 • Female, Age 22-28 years old
 • Height not less than 155 cm. (Weight must be proportional to height)
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in airlines or airport handling is a plus and also welcome Fresh Graduate
 • Excellent communication skills, written & spoken, in Thai and English (Additional language: Chinese, Mandarin, would be an advantage)
 • TOEIC score results of 500 or above
 • Good computer knowledge, MS Office
 • Smart personality with a positive and caring attitude.
 • Good ability to work professionally and and service-minded.
 • Capable of working independently and able to work under pressure.
 • Able to work on a shift pattern and overtime. 
Responsibilities:
 • Provide flight information for passengers.
 • Provide excellent services to passengers regarding Check-in and Boarding gate.
 • Perform check-in, boarding, and baggage check procedures for both domestic and international flights.
 • Verify travel documents for passengers on both domestic and international flights.
 • Prepare flight documents, flight formalities, crew documents, and backup manifest.
 • Maintain safety and security procedures and standards of Thai Lion Air.
คุณสมบัติ:
 • สัญชาติไทย
 • การศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป ถึงระดับปริญญาตรี
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์และใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับช่างเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 • มีประสบการณ์การทำงานในสนามบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Qualifications:
 • Male.
 • High School or Diploma and related fields
 • Experience in Security fields would be advantage.
 • Welcome New Graduates.
 • Good command of both written and spoken English.
 • Mandarin Chinese speaking would be advantage.
 • Background in airline business or related field.
 • Proactive, well organized and self-discipline.
 • Good communication skills.
 • Able to work as shifts.
 • Positive attitude toward team working and fast learner.
Responsibilities:
 • Co-ordinate security method and practices with other appropriate agencies then foster good working relationship.
 • Implementing all appropriate security responsibilities as detailed in Standard Operation Procedures, and other relevant Rue and regulation.
 • Conduct aircraft security check/search, and security patrolling.
 • Screening Cargo and Mail.
 • Weapons sending and receiving is done in safe way with the assistance of Police and Airport Authority of Thailand (AOT) security officers.
 • Escorting Deportee, Inadmissible, Person In-lawful Custody or Unruly Passenger.
 • Handle of departure and arrival aircraft sides.
Qualifications:  
 • Be a Male, Thai Nation nationality
 • Bachelor’s Degree or higher in any field
 • Good health, good interpersonal relations, and good attitude
 • Exempted from military service, Holding own driver's license (At least one year issued)
 • Fluency in written/spoken Thai and English
 • Able to work under time pressure, work independently, and teamwork
 • Able to work in shift patterns on holiday and weekend day
 • Be able to rotate to other stations for temporary duties
Responsibilities:
 • Check the SOB cart with the document which prepared by the In-flight service warehouse team
 • Control Loader to upload and unload the Sale onboard cart 
 • Control and check all equipment in a good position and prompt service use
 • Control and check all service items when cabin crew request 
 • Open cart for re-check and count items for sale (and money) with Flight Attendant related to the Document
 • Able to operate irregularity cases such as flight delay, flight cancellation, or AOG  
 • Report any irregularity report to superior management   
Qualifications:
 • Thai Nationality
 • Male or Female
 • Age 20 - 35 Year
 • High School Graduated
 • Be able to communicate in English
 • Exempt from military service (for Male)
 • Hard worker and honest
 • Good attitude and able to work in team environment
 • Be able to work as shifts or weekends
Responsibilities:
 • Aircraft Exterior Wash
 • Aircraft Cabin Interior Deep Clean
Qualifications:
 • Thai nationality
 • Diploma or Bachelor's degree in Aviation related field
 • Exempt from military service
 • Good communication skill in English with TOEIC scores minimum of 450
 • Have previous aircraft experience is an advantage but new graduated also welcome
 • Hard worker, willing to learn, commitment, honesty and self motivation
 • Good attitude and able to work in team environment
 • Be able to work as shifts or weekends
 • Willing to relocate everywhere at all Thai Lion air station
Qualifications:
 • Male or Female, age not over 30 years
 • Bachelor’s Degree in major of Arts, Graphic Design, visual communications or in a related field.
 • Good command in Thai and English languages, both written and spoken.
Responsibilities:
 • Proficient with graphic design programs Photoshop, Illustrator & Flash
 • Ability to shoot video and edit will be specially treated.
 • Have experience in Graphic design, printing media
 • Have positive thinking and creating idea
 • Ability to meet deadline and prioritize
 • Ability to face with problem and have problem solve skill
 • Be teamwork with other people, on time, enthusiasm

Qualifications:
 • Female, age not over 30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Journalism and Mass Communications, Communication Arts or related field
 • Very Good command in Thai and English.
 • Able to work under pressure.
 • Able to negotiation skills.
Responsibilities:
 • Update promotion and Airlines business news daily.
 • Organize and event to increase revenue of company.
 • Create co-promotion with another company.
 • Create content to magazine and other media.
 • Coordinate with relating division, agency, media and supplier

คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สัญชาติไทย   
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะในสื่อสาร การนำเสนอ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 • มีรถยนต์และใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านสายการบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น อย่างน้อย 1 ปี
Qualification:
 • Male/Female (Thai nationality). 
 • Minimum age 23 years old. 
 • Bachelor ’s Degree in any field. (New graduated are welcome) 
 • Working in airline industry experience or working in training experience are advantage. 
 • Good communication skills in English with TOEIC 500 and Thai (Both written and spoken)
 • Good interpersonal and coordination skills. 
 • Computer literate with skilled in MS office (especially Word, Excel, PowerPoint). 
 • Ability to communicate at all levels of the organization. 
 • Effective time management skills and ability to meet deadline.
 • Logical and able to solve urgent situations systematically. 
 • Well organized and able to work under pressure. 
 • Able to work out of office and flexible to work overtime. 
 • Having own transportation with driving license is preferable.  
Responsibilities:  
 • To ensure training syllabus are complying in Training Manual,  CAAT regulations, and IOSA.
 • Planning schedule for instructors / evaluator and trainees.
 • Assistance for all training, theory and practical.
 • Facilitate operations like training budget preparation, preparation of training source, management of infrastructural  facilities and procurement of the office supplies as well as various resources for the training course.
 • Secretarial services like assisting the Chief Training / Assistant Training Manager/ Training Manger in his/her day-to-day functions like training syllabus, Pilot training record sheet, coordinating with internal and external organization.
 • To ensure that the trainees are pass examination and the result is above requirements.
 • Ensure all pilot, cabin crew, FOO and ground personnel are legal and valid with all requirements in accordance with company regulations and policy before providing with training  schedule.
Qualifications:
 • Male or Female, age 22 – 27 years old 
 • Bachelor degree of Marketing
 • Experienced in International marketing is advantage
 • GSA coordinator (In specific of area of responsibility)
 • Thailand local coordinator of oversea association to participate the part of event.
 • Monitor, report sales volume (inbound/ Outbound) market to executive level.
 • Market expansion of Thailand X International market from outbound target proportion.
 • Coordinator of sales toward marketing (Online/ Offline) with market competitor in current situation.
Qualifications:
 • Be a Male, Thai Nation nationality
 • Bachelor’s Degree or higher in any field
 • Good health and good interpersonal relations
 • Exempted from military service, Holding own driver license (At least one year issued)
 • Fluency in written/spoken Thai and English
 • Familiar with Microsoft Office program will be an advantage
 • Able to work in shift pattern
 • Able to work under time pressure, work independent and teamwork
 • Exempted from military service, Holding own driver license (At least one year issued)
Responsibilities:
 • Check inventory and cart setting with in-flight service warehouse team
 • Liaise with flight operation for aircraft allocation, aircraft movement, flight movement
 • Upload and unload the Sale on board item related with Sale On Board document
 • Open cart for re-check and count item for sale and money with Flight Attendant related with the Document
 • Top up and co-ordinate with Flight Attendant when change Flight Attendant Team
Qualifications:
 • Male or Female.
 • Max age not over 30 years old.
 • Bachelor Degree in Business Administration or related fields.
 • 1 - 2 years experience in Purchasing.
 • Good command of both written and spoken English.
 • Basic negotiation skill and coordinating.
 • Good team player with communication skill.
 • Able to work under pressure.
 • Positive attitude.
 • Background in aviation field will be advantage.
Responsibilities:
 • Check price and comparison price.
 • Purchasing according to the policy. And not contrary to the interests of the organization.
 • Document management contracts in the procurement efficiently.
 • Contact a representative coordinator of the organization and sellers.
 • Negotiated transaction to get a quality product.
 • Check the delivery of goods. And verifying product quality.
 • Control & Management all asset of the company.